DETTA PÅVERKA ALLA I ÖREBRO OCKSÅ!

Stängd förlossning i Karlskoga kommer att påverka invånarna i Örebro!
Verksamhetschefen Gill Kullberg stängde förlossningen i Karlskoga 15/6. Den 24/8 beslutade Regionfullmäktige att återöppna! Kartläggningen visade hur andra förlossningsenheter utan neonatalvård bedriver förlossningsverksamhet, utredningen visade att det är fullt möjligt att bedriva förlossningsverksamhet även fortsättningsvis i Karlskoga!
Tyvärr säger verksamhetschefen och chefläkargruppen på USÖ att beskrivna åtgärder inte är tillräckliga för att åter öppna Karlskoga BB.
Denna inställning kommer att få stora negativa konsekvenser inte bara för Karlskoga Lasarett utan även för hela Örebros befolkning! Karlskoga Lasarett har ett upptagningsområde som berör ca 120,000 invånare. Om Karlskogas förlossning inte öppnas igen och man lägger ner kirurgberedskap samt anestesijour, så kommer Universitetssjukhuset i Örebro att överbelastas av patienter som kräver akutsjukvård och förlossning, all bassjukvård som tidigare ordnats i Karlskoga och Lindesberg kommer nu att hänvisas till USÖ.
Vi undrar om tjänstemännen och chefläkargruppen på USÖ har tagit detta i åtanke när de beslutat om att förlossningen i Karlskoga ska stängas? Vi anser att förlossningen stängdes på felaktiga grunder, Fakta visar att Karlskoga förlossning är patientsäker, det finns endast 2 Lex Maria anmälningar. Däremot har USÖ inte ens anmält alla incidenter.
Vi kräver att förlossningen öppnar igen, ge oss ett datum och stoppa nedrustningen!

Föreningen Rädda Förlossningen och Karlskoga Lasarett

Swisha nu på nr 123 541 97 67. Medlemskap 100kr

Ange namn och Tel nr eller E-post.

X