Junis Walk of Hope 2022

Barncancerfondens Walk of Hope med Juni blev en mega succé 2021, men även i hela Sverige.

Vi vill uppmärksamma denna dag lite speciellt givetvis av personliga skäl, och är oerhört tacksamma för allt stöd till juni. Livet hade varit ännu tuffare utan den hjälp familjen får från barncancerfonden.

När man ser från insidan vad pengar gör för skillnad är det inte svårt att vilja hjälpa till.

VI SES DEN 24 SEPTEMBER – NOBEL SPÅRET

NORRLEDEN 3M, 691 33 KARLSKOGA, SVERIGE